Наталка-Полтавка. Москаль-чарівник

Наталка-Полтавка
Москаль-чарівник

І. Котляревський
Одеса: Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937
Обкладинка
 

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

 

НАТАЛКА-ПОЛТАВКА

МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК

 
 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

ВИДАВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1937

Редактор Г. Гельфандбейн

*
Оформлення О. Кудрявцева
*
Технічний керівник С. Шенкер
*
Коректор Т. Біліч
*

Одоблліт № 2216. Уповноваж. Головліту № 2491. Замовл. № 1270. 5 друк. арк. 3,85 облік. авт. арк. Формат паперу 82 ✕ 110 1/32 Тир. 29800. Здано на виробництво 8-IX 37 р. Підписано до друку 5-XI 37 р. Чергове видання № 157.

*

Друкарня ім. Леніна, Одеса,
Пушкінська, 18.

ЗМІСТ


 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
47

Ціна 1 карб.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала в суспільному надбанні в Україні
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1838 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 100 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.