Вікіджерела:Довідник стилю

Довідник стилю
Скорочення:
ВД:СТИЛЬ
Цей довідник стилю окреслює норми і настанови щодо форматування у Вікіджерелах. Це не є жорсткі правила, і вони можуть ігноруватися при потребі. Тим не менше, користувачі повинні дотримуватися цих вказівок, коли можливо, для забезпечення узгодженості Вікіджерел та їхнього високого стандарту якості.

Гнучкість

ред.

Хоча цей довідник стилю представляє стандарти, що широко застосовуються, він не є набором строгих правил. Ви можете експериментувати з відхиленнями від них, але пам'ятайте, що інші користувачі можуть вважати ці відхилення неприйнятними, і відхилити ці зміни. Вони мають таке саме право відхиляти ваші зміни, як і вам їх робити. Будьте готові обговорювати ці зміни; якщо ви хочете, щоб їх було прийнято, ви повинні надати відповідну аргументацію. Допоки немає вагомих причин для відхилень, стандарти повинні підходити для більшості випадків. Відмова від обговорення чи участь у війнах редагувань можуть впливати на довіру до вас у інших непов'язаних областях.

Загальні рекомендації

ред.

Назви сторінок

ред.
 1. Формі речення (більшість слів малими літерами) надається перевага, допоки узгодженно не використовуються оригінальні регістри. Застосовуються звичайні винятки, як власні назви тощо.
 2. Назви підсторінок повинні відділятися від головної назви косою рискою ([[/Розділ 1/]]).
  • Роботи, що мають розділи/секції повинні нумеруватися, не називатися (наприклад, використовуйте [[/Розділ 1/]] а не [[/Повернення додому]]). Назва секції повинна відповідати назві в оригінальній роботі (Розділ 2, Акт 2 тощо).
  • Якщо робота є частиною збірки, то підсторінки є роботи на власних правах (наприклад, поезія), і назва секції має бути назвою роботи.
  • Див. також #Вікіпосилання для інформації щодо пов'язаних посилань.
 3. Тлумачення неоднозначності потрібне, якщо кілька робіт мають ту саму назву; див. нижче Сторінки тлумачення неоднозначності.

Форматування

ред.

Форматування повинне бути "легке" і не утруднювати доступ до документу.

 1. Шаблон {{заголовок}} повинен використовуватися зверху кожної сторінки у головному просторі (див. інформацію щодо використання). Примітки редактора, додаткові коментарі, виправлення та пов'язані посилання повинні додаватися у полі 'примітки' шаблону заголовку.
 2. Форматування тексту повинне імітувати оригінальний документ, щоб показати роботу так, як вона була опублікована, в розумних межах. Бажане базове форматування, але спроби відтворити оригінал з великою точністю може привести до громіздкості і недоступності. Ціллю є надати автентичну цифрову транскрипцію вмісту, а не імітацію друкованої сторінки. Базове форматування включає курсив, жирний шрифт, Маленькі Літери Верхнього Регістру, відносний розмір шрифта та виноски[1].
 3. Розмітка сторінки повинна імітувати оригінальну розмітку сторінки у розумних межах, але слід уникати зайвої складності, що робить текст складним для редагування та читання. Сторінка Вікіджерел зазвичай відповідає не прямо друкованій сторінці, а швидше статті, розділу чи секції.
 4. Спеціальні символи як наголоси чи лігатури повинні використовуватися так, як у оригінальному документі, якщо цього можна досягнути відносно легко. Для цього можна використовувати меню спеціальних символів зверху форми редагування або типографічні шаблони, що може допомогти уникнути плутанини між спеціальними і алфавітними символами.
 5. Пунктуація:
  • Вилучайте зайві пробіли навколо символів пунктуації, наприклад, двокрапок, крапок з комою, крапок, дужок чи ком, так само, як і збільшену кількість пробілів у вирівненому тексті.
  • Риски краще вводити як власне символи (тобто, (довга) та (коротка)), або з шаблоном довгої риски {{}} для риски з маленькими пробілами навколо.
  • Три трапки повинні вводитися як власне символи, з пробілами як у оригінальному документі.

Вікіпосилання

ред.
Скорочення:
ВД:Вікіпосилання

Посилання на інші частини роботи, інші тексти чи сторінки авторів можна додати у відповідні частини тексту (наприклад, у заголовок чи у зміст) Якщо використовувати синтаксис з вертикальною рискою, [[назва сторінки|текст для відображення]], сам текст не зміниться. Більшість таких посилань використовуються для покращення навігації всередині роботи або для посилання на інші роботи.

 1. Прості посилання. Список посилань на сторінці автора на його роботи можна робити, використовуючи прямі посилання, наприклад, [[Співомовки (1921)]], які так і будуть відображатися в тексті.
 2. Відносні посилання. Якщо робота розділена на частини, що оформлені як підсторінки, можна використати відносні вікіпосилання у шаблоні {{Заголовок}}. У результаті отримується менший код і що всі посилання будуть працювати у випадку, коли сторінку з роботою було перейменовано. Три формати
  • підсторінка [[/підсторінка]];
  • батьківська сторінка [[../]];
  • сторінка того самого рівня [[../сторінка того самого рівня]], що використовується в основному для параметрів Попередня/Наступна шаблону {{заголовок}}
   Зауважте, що [[../]] розгорнеться до назви батьківською сторінки, що ідеально, якщо роботу буде перейменовано пізніше. Для довгих назв або з естетичних міркувань ви можете використовувати синтаксис з вертикальною рискою.
 3. Глибокі посилання. Прості або відносні посилання можна робити, використовуючи такий код: [[Назва/підсторінка|назва для відображення]]. Також можливо робити посилання на рядки та інші частини сторінки, використовуючи якірці через #. Відповідний синтаксис - [[Назва#мітка|назва для відображення]]. Ім'я якірця для посилання на нього можна вставити, використовуючи шаблон {{anchor}}, або визначивши номер сторінки, де знаходиться потрібний текст.
 4. Посилання на авторів. Щоб створити посилання на сторінка особи у просторі авторів, використайте [[Автор:Назва сторінки|назва у тексті]].
 5. Зовнішні посилання: У заголовку сторінки можна дати посилання до інших проектів Вікімедії, що містять посилання про роботу чи автора. Ці посилання надають додатковий контекст для статті, роботи, цитати чи медіа, і повинні бути відділені від основного тексту.

  Примітка: Додавання зовнішніх посилань у вихідний текст роботи фактично створює форму анотації, що не дозволяється у Вікіджерелах.

Сторінки тлумачення неоднозначності та версій

ред.

Сторінка тлумачення неоднозначності — це сторінка, що перелічує сторінки версій або окремі роботи (при відсутності відповідної сторінки версій) з тою самою назвою різних авторів.

Сторінка версій — це сторінка, що перелічує різні версії (видання) тої самої роботи одного автора. Немає вимог, щоб ці роботи мали ту саму назву, а для перекладів — автора перекладу.

Структура сторінок:

 • Назва сторінки повинна бути:
  • для сторінки тлумачення неоднозначностей — неоднозначна назва, яка тлумачиться;
  • для сторінки версій — назва, за якою робота відома найкраще.
 • Заголовок оформлюється зверху сторінки за допомогою шаблонів "{{неоднозначність}}" або "{{версії}}" відповідно.
 • Перелік робіт дається у вигляді маркованого списку без посилань, за виключенням назв і авторів. Потрібно вказувати лише основну інформацію:
  • для сторінки тлумачення неоднозначностей — назву сторінки версій (твору), вид роботи, автора;
  • для сторінки версій — назву твору та бібліографічну інформацію про видання, де міститься твір: автора, назву видання, місце та рік видання.

Сторінки версій чи окремі роботи (при відсутності сторінки версій), що вказані на сторінці тлумачення неоднозначності, повинні в шаблоні {{Версії}} (для окремої роботи — {{Заголовок}}) мати визначеним параметр подібне або параметр перевизначити_подібне, де вказується відповідно назва сторінки неоднозначності або посилання на сторінку неоднозначності.

Роботи, що вказані на сторінці версій, повинні в шаблоні {{Заголовок}} мати визначеним параметр версії або параметр перевизначити_версії, де вказується відповідно назва сторінки версій або посилання на сторінку версій.

Окремі настанови

ред.

Сторінки авторів

ред.
 • Автор, у цьому випадку, - це будь-яка особа, яка написала будь-який текст, включений у Вікіджерела.
 1. Назви сторінок повинні бути у формі «ім'я прізвище», наприклад, Автор:Іван Франко
 2. Сторінки повинна включати шаблон {{автор}}.
 3. Відразу після шаблону {{автор}} повинен бути заголовок другого рівня "Роботи", тоді посилання на роботи на Вікіджерелах. Посилання повинні вказувати на головні сторінки, а не окремі розділи чи секції. Роботи повинні перелічуватися у алфавітному порядку зі зазначеним роком публікації, якщо можливо.
  • У випадку дуже продуктивних авторів, що написали багато робіт різного типу, можна створити підрозділи третього рівня, щоб спростити пошук конкретної роботи.
 4. Якщо є кілька авторів з тим самим іменем, потрібно створити сторінку тлумачення неоднозначності у просторі імен «Автор:», а до самих назв сторінок авторів слід додати роки життя у формі (YYYY-YYYY)
 5. Якщо потрібно, додайте заголовок другого рівня "Роботи про (ім'я прізвище)" і наведіть список посилання на роботи у Вікіджерелах.
 6. Закінчіть сторінку:
  1. Використайте відповідний шаблон зі сторінки Довідка:Шаблони авторських прав
  2. Додайте наявні категорії

Поезія та анотації

ред.

Дивіться довідку щодо оформлення поезії на сторінці Довідка:Поезія. Наразі, додавання анотацій (приміток, коментарів, посилань тощо), яких немає у друкованому варіанті видання, не дозволяється у Вікіджерелах.

Вичитка тексту із сканованих сторінок (DjVu/PDF)

ред.

Дивіться головну статтю довідки: Довідка:Вичитка

Див. також

ред.