»Буковина« выходитъ 1. (13.) и 15. (27.) кождого мѣсяця.

ПРЕДПЛАТА

съ пересылкою стоитъ:

на цѣлый ро̂къ 3 зол. — кр.

» по̂въ року 1 » 50 »

» чверть » — » 75 »

Поодиноки числа 15 кр.


РЕДАКЦІЯ и АДМИНИСТРАЦІЯ »Буковины« знаходитъ ся въ Черно̂вцяхъ (улиця Сплени ч. 7), куда всѣ дописи адресувати належитъ.

ОБЯВЛЕНЯ и ПРИЛОГИ обчисляютъ ся якъ найдешевше


Ч. 1.

Черно̂вцѣ, 1. Сѣчня 1885.

Рочникъ I.


РОДИМЦѢ! ред.

О̂тъ запровадженя въ автсрійско̂й державѣ теперѣшнои формы правленя, такъ званои конституціи, почали скоро поодиноки̂ народности тои державы по̂знавати велике значенье сего права и старати ся въ мѣру свои зрѣлости политичнои тое велике добро схо̂сновати для себе, зрозумѣли бо они, що о̂тъ належитого схо̂снованя даного сего права зависитъ сущестнованье народа яко такого и его становище, яке о̂нъ занимае середъ иншихъ народо̂въ, т. е. его цѣла моральна варто̂сть.