Дорадянський періодРедагувати

Назва фонду
1 Волинська духовна консисторія м. Житомир, Волинської губернії. 1741 - 1921 рр.
2 Житомирський повітовий суд м. Житомир, Волинської губернії
3 Житомирський городовий магістрат м. Житомир, Волинської губернії
4 Житомирська дворянська опіка м. Житомир, Волинської губернії
9 Новоград-Волинський городовий магістрат м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
10 Новоград-Волинський повітовий суд м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
13 Овруцький повітовий суд м. Овруч, Волинської губернії
14 Овруцький городовий магістрат м. Овруч, Волинської губернії
16 Волинський головний суд м. Житомир, Волинської губернії
17 Волинська палата цивільного суду м. Житомир, Волинської губернії
18 Волинська палата кримінального суду м. Житомир, Волинської губернії
19 Волинська об’єднана палата кримінального і цивільного суду м. Житомир, Волинської губернії
21 Волинський совісний суд м. Житомир, Волинської губернії
22 Волинська ліквідаційна комісія по скасуванню боргів конфіскованих маєтків м. Житомир, Волинської губернії
23 Волинський надвірний суд м. Житомир, Волинської губернії
24 Житомирський окружний суд м. Житомир, Волинської губернії
25 Старший нотаріус Житомирського окружного суду м. Житомир, Волинської губернії
26 Житомирський нотаріус Пршеменський Єразм Степанович м. Житомир, Волинської губернії
27 Житомирський нотаріус Філіппов Іван Миколайович м. Житомир, Волинської губернії
28 Житомирський нотаріус Крігер Петро Іванович м. Житомир, Волинської губернії
29 Житомирський нотаріус Завалієвський Андрій Васильович м. Житомир, Волинської губернії
30 Житомирський нотаріус Семковський Олександр Антонович м. Житомир, Волинської губернії
31 Житомирський нотаріус Малевич Олександр Михайлович м. Житомир, Волинської губернії
32 Житомирський нотаріус Громачевський Семен Григорович м. Житомир, Волинської губернії
33 Житомирський нотаріус Котелевський Іван Михайлович м. Житомир Волинської губернії
34 Житомирський нотаріус Крюгер Август Федорович м. Житомир Волинської губернії
35 Житомирський нотаріус Радаков Петро Миколайович м. Житомир Волинської губернії
36 Житомирський нотаріус Зайцев Михайло Герасимович м. Житомир, Волинської губернії
37 Житомирський нотаріус Іванов Олександр Михайлович м. Житомир, Волинської губернії
38 Чуднівський нотаріус Масюкевич Микола Онуфрійович м-ко Чуднів, Житомирського повіту
39 Овруцький нотаріус Ольшанський Йосип Феофілович м. Овруч, Волинської губернії
40 Овруцький нотаріус Кухаренко Олександр Іванович м. Овруч, Волинської губернії
42 Іскоростенський нотаріус Кашин Іван Іванович м-ко Іскоростень, Овруцького повіту
43 Нов.-Волинський нотаріус Лобко-Лобановський Яків Миколайович м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
48 Нов.-Волинський нотаріус де-Лямер Карл Матвійович м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
49 Нов.-Волинський нотаріус Сеницький Євген Євгенійович м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
50 Нов.-Волинський нотаріус Кашурніков Афанасій Семенович м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
53 Любарський нотаріс Пясецький Микола Петрович м-ко Любар, Нов.-Волинського повіту
54 Нотаріус Грудзинський Олександр Олександрович м-ко Любар, Нов.-Волинського повіту
57 Любарський нотаріус Зозулевич Микола Семенович м-ко Любар, Нов.-Волинського повіту
58 Волинська палата державного майна м. Житомир, Волинської губернії
60 Волинська губернська креслярня м. Житомир,Волинської губернії
61 Нов.-Волинська повітова землевпорядна комісія м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
62 Житомирська міська управа м. Житомир, Волинської губернії
63 Житомирське міське поліцейське управління м. Житомир, Волинської губернії
64 Житомирська міська дума
65 Житомирська реміснича управа м. Житомир, Волинської губернії
66 Житомирська міщанська управа м. Житомир, Волинської губернії
67 Волинське губернське правління м. Житомир, Волинської губернії
69 Житомирська повітова землевпорядкована комісія м. Житомир, Волинської губернії
70 Канцелярія Волинського губернатора м. Житомир, Волинської губернії
71 Дирекція народних училищ Волинської губернії, м. Житомир, Волинської губернії
72 Житомирська 1-ша чоловіча гімназія
73 Житомирська 2-га чоловіча гімназія м. Житомир, Волинської губернії
74 Житомирська Маріїнська жіноча гімназія м. Житомир. Волинської губернії
75 Учительська семінарія Південно-Західного краю. Коростишівська учительська семінарія м-ко Коростишів, Радомисльського повіту
76 Волинська контрольна палата м. Житомир, Волинської губернії
77 Волинська губернська у справах про вибори до Державної Думи 1-го скликання комісія м. Житомир
79 Житомирська жіноча гімназія святої Анастасії м. Житомир, Волинської губернії
80 Житомирське приватне восьмикласне чоловіче і жіноче комерційне училище Н. А. Ремезової м. Житомир, Волинської губернії
84 Житомирське міське кредитне товариство м. Житомир, Волинської губернії
85 Волинська земська школа фельдшерів м. Житомир, Волинської губернії
90 Візитатор римо-католицьких монастирів Луцько-Житомирської єпархії м. Житомир, Волинської губернії
91 Любарський жіночий монастир м-ко Любар, Нов.-Волинського повіту
92 Тригірський двокласний чоловічий Преображенський монастир с. Тригір'я, Троянівської волості, Житомирського повіту
93 Любарський Базиліанський чоловічий монастир м-ко Любар, Нов.-Волинського повіту
94 Любарський правосласний Георгіївський чоловічий двокласний монастир м-ко Любар. Нов.-Волинського повіту
96 Луцько-Житомирський римо-католицький кафедральний капітул м. Житомир, Волинської губернії
100 Волинське місцеве управління Російського товариства Червоного Хреста м. Житомир, Волинської губернії
102 Пристав 6-го стану Житомирського повіту, м. Житомир, Волинської губернії
103 Новоград-Волинська державна ощадна каса № 254 м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
104 Новоград-Волинське повітове казначейство м. Нов.-Вол., Волинської губернії
106 Правління Житомирського міського товариства взаємного від вогню страхування майна м. Житомир, Волинської губернії
107 Холмсько-Волинське управління землеробства і державного майна м. Житомир. Волинської губернії
108 Волинський губернський лісоохоронний комітет м. Житомир, Волинської губернії
109 Управляючі 1-39-м відділеннями секвестрованих земель німців-колоністів при Холмсько-Волинському управлінні землеробства і державного майна м. Житомир, Волинської губернії
112 Уповноважений голови особливої наради по забезпеченню деревним паливом Волинської губернії м. Житомир, Волинської губернії
113 Завідуючий Волинсько-Подільським піщано-яружним округом м. Житомир, Волинської губернії
115 Волинське губернське у селянських справах присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
117 Управління державного майна Радомської, Келецької, Люблінської, Седлецької губерній Головного управління землевпорядкування і землеробства м. Радом, Радомської губ.
118 Волинська казенна палата, м. Житомир Волинської губернії
119 Волинський губернський розпорядчий комітет м. Житомир, Волинської губернії
120 Волинське губернське акцизне управління м. Житомир, Волинської губернії
122 Житомирське повітове у чиншових справах присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
126 Новоград-Волинське повітове у чиншових справах присутствіє м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
127 Овруцьке повітове у чиншових справах присутствіє м. Овруч, Волинської губернії
132 Житомирський повітовий предводитель дворянства м. Житомир, Волинської губернії
135 Овруцький повітовий предводитель дворянства м. Житомир. Волинської губернії
137 Житомирсько-Оруцький з'їзд мирових посередників м. Житомир, Волинської губернії
141 Новоград-Волинсько-Ровенський з'їзд мирових посередників м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
142 Мировий посередник 2-ої дільниці Житомирського повіту
146 Волинські дворянські депутатські збори м. Житомир, Волинської губернії
147 Волинська єпархіальна училищна рада м. Житомир, Волинської губернії
149 Житомирський маклер і нотаріус А. Майман м. Житомир, Волинської губернії
150 Житомирський маклер С. Кашперовський м. Житомир, Волинської губернії
151 Житомирський маклер і нотаріус З. Бірштейн м. Житомир, Волинської губернії
152 Житомирський маклер і нотаріус Ф. І. Муравйов м. Житомир, Волинської губернії
155 Житомирський маклер М. П. Жникрупа м. Житомир, Волинської губернії
158 Канцелярія Волинського єпархіального архієрея м. Житомир, Волинської губернії
160 Волинський приказ громадської опіки
161 Волинське губернське у земських та міських справах присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
163 Барон де-Шодуар Іван Максиміліанович
165 Купці Журавльови:Микола Олексійович, Володимир Олексійович, Надія Володимирівна
167 З'їзд мирових суддів Житомирського судово-мирового округу м. Житомир
168 Мировий суддя 1-ої дільниці Житомирського судово-мирового округу
169 Мировий суддя 2-ої дільниці Житомирського судово-мирового округу
170 Мировий суддя 3-ої дільниці Житомирського судово-мирового округу
171 Мировий суддя 4-ої дільниці судово-мирового округу
172 Мировий суддя 5-ої дільниці судово-мирового округу м. Горошки,Житомирського повіту
173 Мировий суддя 6-ої дільниці Житомирського судово-мирового округу м-ко Чуднів, Житомирського повіту
174 Мировий суддя 7-ої дільниці Житомирського судово-мирового округу м-ко Черняхів, Житомирського повіту
175 Мировий суддя 8-ої дільниці Житомирського судово-мирового округу м-ко Янушпіль, Житомирського повіту
176 Верхній сільський суд при 5-й мировій дільниці Житомирського судово-мирового округу м-ко Горошки Житомирського повіту
177 Верхній сільський суд при 6-й мировій дільниці Житомирського судово-мирового округу м-ко Чуднів, Житомирського повіту
178 Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторія м. Житомир, Волинської губернії
181 Житомирське відділення Державного банку м. Житомир, Волинської губернії
182 Волинське відділення селянського поземельного банку м. Житомир, Волинської губернії
183 Волинська губернська земська управа м. Житомир, Волинської губернії
184 Додатковий мировий суддя Житомирського судово-мирового округу м. Житомир, Волинської губернії
186 Чижівська соломо-картонно-паперова фабрика поміщика Мезенцева Бориса Сергійовича с. Чижівка, Нов.-Волинського повіту
187 Волинське товариство хмелярів м. Житомир, Волинської губернії
188 Житомирське позичково-ощадне товариств хмелярів м. Житомир, Волинської губернії
189 Центральна державна ощадна каса № 124 Житомирського відділення Державного банку м. Житомир. Волинської губернії
190 Житомирське повітове казначейство. Житомирське (губернське) казначейство м. Житомир, Волинської губернії
191 Державна ощадна каса № 817 Житомирського губернського казначейства м. Житомир, Волинської губернії
192 Волинська губернська каса дрібного кредиту м. Житомир, Волинської губернії
193 Житомирське товариство взаємного кредиту м. Житомир, Волинської губернії
194 Волинське відділення Азово-Донського комерційного банку м. Житомир, Волинської губернії
197 Житомирське агенство страхового товариства «Саламандра» м. Житомир, Волинської губернії
199 Корабельне лісництво Волинської палати державного майна м. Житомир, Волинської губернії
202 Житомирсько-Овруцьке повітове у чиншових справах присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
205 Горошківське поштово-телеграфне відділення м-ко Горошки, Житомирського повіту
206 Статистичне бюро Волинської губернської земської управи м. Житомир, Волинської губернії
208 Житомирська поштово-телеграфна контора м. Житомир, Волинської губернії
212 Житомирська учительська семінарія м. Житомир, Волинської губернії
214 Радомисльська коштово-телеграфна контора м. Радомисль, Київської губернії
226 Волинська губернська землевпорядна комісія м. Житомир, Волинської губернії
230 Житомирське лісництво Волинської палати державного майна м. Житомир, Волинської губернії
233 Житомирське землемірне училище м. Житомир, Волинської губернії
234 Станишівське лісництво Волинського управління землеробства та державного майна с. Станишівка, Житомирський повіт, Волинської губернії
235 Волинське губернське рекрутське присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
239 Бердичівький публічний маклер та нотаріус Хаїм Волкенштейн м-ко Бердичів, Житомирського повіту
242 Бердичівський маклер та нотаріус Мошко Кудиш м-ко Бердичів, Житомирського повіту
244 Бердичівський публічний нотаріус Пінхос Вайнштейн м-ко Бердичів, Житомирського повіту
245 Бердичівський публічний нотаріус Григорій Леонсон м-ко Бердичів, Житомирського повіту
247 Волинське губернське по промисловому податку присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
249 Житомирське міське по квартирному податку присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
250 Мировий посередник 2-ої дільниці Новоград-Волинського повіту
256 Житомирська жіноча гімназія Н. В. Овсянникової м. Житомир, Волинської губернії
258 Новоград-Волинська чоловіча гімназія м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
259 Житомирське 1-ше вище-початкове чоловіче училище м. Житомир, Волинської губернії
260 Житомирські дворічні педагогічні курси при Житомирському Першому вище-початковому чоловічому училищі м. Житомир, Волинської губернії
263 Волинський губернький землемір м. Житомир, Волинської губернії
264 Житомирський казенний очисний склад №1 Волинського губернського акцизного управління м. Житомир, Волинської губернії
265 Любарський казенний очисний склад №2 Волинського губернського акцизного управління м-ко Любар, Нов.-Волинського повіту
266 Благочинний монастирів Волинської єпархії м. Житомир, Волинської губернії
270 Волинське губернське по податку з нерухомого майна присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
273 Коднянська поштово-телеграфна державна ощадна каса №14 м-ко Кодня, Житомирського повіту
276 Житомирська повітова земська управа м. Житомир, Волинської губернії
277 Житомирський торгово-словесний суд м. Житомир, Волинської губернії
279 Житомирський комерційний банк м. Житомир, Волинської губернії
280 Житомирська пробірна палата м. Житомир, Волинської губернії
281 Житомирська спілка кредитних та позичково-ощадних товариств м. Житомир, Волинської губернії
282 Житомирське повітове рекрутьке присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
283 Житомирський комітет Всеросійського Союзу міст допомоги хворим та пораненим воїнам м. Житомир, Волинської губернії
288 Житомирське повітове по податку з нерухомого майна присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
293 Лугинське лісництво м-ко Лугини, Овруцького повіту, Волинської губернії
295 Новоград-Волинське повітове розкладкове присутствіє м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
297 Овруцька повітова землевпорядна комісія м. Овруч, Волинської губернії
298 Овруцьке міське двокласне училище м. Овруч, Волинської губернії
299 Овруцьке лісництво м. Овруч, Волинської губернії
300 Овруцьке повітове рекрутське присутствіє м. Овруч, Волинської губернії
302 Житомирське повітове розкладкове присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
304 Радомисльський пвітовий суд м. Радомисль, Київської губернії
306 Радомисльська повітова землевпорядна комісія м. Радомисль, Київської губернії
308 Житомирський нижній земський суд м. Житомир, Волинської губернії
313 Черняхівська поштово-телеграфна контора м-ко Черняхів, Житомирського повіту
318 Пристав 3-ої частини 4-го стану м. Житомир, Волинськї губернії
321 Управління Житомирського повітового військового начальника м. Житомир, Волинської губернії
322 Житомирський з'їздовий конкурсний суд м. Житомир, Волинської губернії
323 Товариство Іванківського цукробурякового заводу с. Іванків, Житомирського повіту
324 Волинський губернський магістрат м. Житомир, Волинської губернії
325 Волинська верхня розправа м. Житомир, Волинської губернії
327 Житомирський поліцмейстер м. Житомир, Волинської губернії
329 Волинське губернське у справах про товариства та союза присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
332 Волинський губернський предводитель дворянства м. Житомир, Волинської губернії
334 Новоград-Волинське повітове з військової повинності присутствіє м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
335 Податний інспектор Житомирського повіту м. Житомир, Волинської губернії
336 Податний інспектор 1-ої дільниці Житомирськго повіту
337 Податний інспектор 2-ої дільниці Житомирського повіту
338 Податний інспектор м. Житомир, м. Житомир, Волинської губернії
339 Податний інспектор 1-ої дільниці міста Житомира м. Житомир, Волинської губернії
340 Податний інспектор 2-ої дільниці м. Житомир, м. Житомир, Волинської губернії
341 Податний інспектор 3-ої дільниці міста Житомира, м. Житомир, Волинської губернії
342 Податний інспектор 4-ої дільниці міста Житомира м. Житомир, Волинської губернії
343 Овруцьке духовне правління м. Овруч, Волинської губернії
344 Житомирське духовне правління м. Житомир, Волинської губернії
345 Новоград-Волинське духовне правління м. Новоград-Волинський Волинської губернії
346 Житомирське міське розкладкове присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
347 Житомирське міське по податку з нерухомого майна присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
348 Житомирський пансіон шляхетних дівчат м. Житомир, Волинської губернії
349 Волинський губернський прокурор м. Житомир, Волинської губернії
350 Податний інспектор Новоград-Волинського повіту м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
351 Податний інспектор 1-ої дільниці Новоград-Волинського повіту м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
352 Урядовий агроном Волинської губернії м. Житомир, Волинської губернії
353 Новоград-Волинське тимчасове рекрутське присутствіє м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
354 Житомирський єврейський учительський інститут м. Житомир, Волинської губернії
393 Житомирське єврейське казенне училище 1-го розряду м. Житомир, Волинської губернії
394 Волинський губернський комітет по переселенню євреїв м. Житомир, Волинської губернії
395 Волинська губернська єврейська училищна комісія м. Житомир, Волинської губернії
396 Житомирське рабинське училище м. Житомир, Волинської губернії
397 Житомирське двокласне єврейське початкове училище м. Житомир, Волинської губернії
398 Житомирське єврейське громадське училище «Талмуд-Тора» м. Житомир, Волинської губернії
401 Віце-декан Житомирської кафедри м. Житомир, Волинської губернії
402 Житомирський повітовий декан м. Житомир, Волинської губернії
403 Райгородське поштово-телеграфне відділення м-ко Райгородок, Житомирського повіту
404 Мар'ятинське однокласне народне училище с. Мар'ятин, Овруцького повіту
406 Чуднівське міське по податку з нерухомого майна присутствіє м-ко Чуднів, Житомирського повіту, Волинської губернії
407 Черняхівське міське по податку з нерухомого майна присутствіє м-ко Черняхів, Житомирського повіту
408 Волинське губернське церковно-будівельне присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
409 Волинська тимчасова пропінаційна комісія м. Житомир, Волинської губернії
411 Кутузівська поштово-телеграфна контора м-ко Кутузхове Житомирського повіту
412 Житомирське повітове училище м. Житомир, Волинської губернії
415 Волинський губернський дворянський комітет у селянських справах м. Житомир, Волинської губернії
417 Церква Житомирських богоугодних закладів м. Житомир, Волинськї губернії
418 Волинське об'єднане по забезпеченню побуту православного духовенства і у селянських справах присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
419 Волинський єпархіальний ревізійний комітет м. Житомир, Волинської губернії
420 Литовська греко-уніатська духовна консисторія
421 Овруцька міська лікарня м. Овруч. Волинської губернії
422 Житомирський сирітський суд м. Житомир, Волинської губернії
423 Житомирське благородне зібрання м. Житомир, Волинської губернії
424 Волинський губернський комітет з розгляду та складання інвентарних описів поміщицьких маєтків м. Житомир, Волинської губернії
426 Житомирське повітове з військової повинності присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
427 Волинська губернська поштово-телеграфна контора м. Житомир
428 Житомирський кафедральний собор м. Житомир, Волинської губернії
430 Волинське губернське з військової повинності присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
431 Волинське єпархіальне управління м. Житомир, Волинської губернії
433 Овруцька люстраційна комісія м. Овруч, Волинської губернії
434 Волинсько-Житомирський єпіскоп м. Житомир, Волинської губернії
496 Луцько-Житомирська католицька духовна семінарія м. Житомир, Волинської губернії
497 Стремигородське волосне правління с. Стремигород, Радомисльського повіту
498 Пинязевицьке волосне правління с Пинязевичі, Радомисльського повіту
499 Брусилівське міщанське правління м-ко Брусилів, Радомисльського повіту
500 Волинська губернська у справах про вибори до Державної Думи 2-го скликання комісія м. Житомир
501 Волинська губернська у справах про вибори до Державної Думи 3-го скликання комісія м. Житомир, Волинської губернії
502 Волинська губернська у справах про вибори до Державної Думи 4-го скликання комісія м. Житомир
503 Новоград-Волинська повітова у справах про вибори до Державної Думи 3-го скликання комісія м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
504 Житомирська повітова у справах про вибори до Державної Думи 2-го скликання комісія м. Житомир, Волинської губернії
505 Житомирська повітова у справах про вибори до Державної Думи 3-го скликання комісія м. Житомир, Волинської губернії
515 Житомирський повітовий комітет громадського здоров'я м. Житомир, Влинської губернії
518 Волинський губернський оціночний комітет м. Житомир, Волинської губернії
519 Друге Радомисльське повітове чиншове присутствіє м. Радомисль, Київської губернії
520 Радомисльський повітовий штабслікар м. Радомисль, Київської губернії
521 Радомисльський повітовий предводитель дворянства м. Радомисль, Київської губернії
522 Пристав 5-го стану Радомисльського повіту
523 Радомисльська повітова земська управа м. Радомисль, Київської губернії
524 Волинський верхній земський суд м. Житомир, Волинської губернії
525 Радомисльська дворянська опіка м. Радомисль, Київської губернії
526 Судовий слідчий 3-ої дільниці Радомисльського повіту
527 Радомисльське повітове казначейство м. Радомисль, Київської губернії
528 Радомисльський земський суд м. Радомисль, Київської губернії
529 Радомисльське повітове поліцейське управління м. Радомисль, Київської губернії
530 Радомисльський підкоморський суд м. Радомисль, Київської губернії
531 Житомирське пошово-телеграфне відділення ІV відділу перевезення пошти залізницею м. Житомир, Волинської губернії
532 Народицьке поштово-телеграфне відділення Київської поштово-телеграфної округи м-ко Народичі, Овруцького повіту
534 Кмитівське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу с. Кмитів, Житомирського повіту
535 Пулинське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу м-ко Пулини, Житомирського повіту
537 Ушомирська поштово-телеграфна контора м-ко Ушомир, Житомирського повіту
538 Янушпільське поштово-телеграфне відділення м-ко Янушпіль, Житомирського повіту
539 Мартиновицьке волосне правління с. Мартиновичі, Радомисльського повіту
540 Новоград-Волинський сирітський суд м. Нов.-Волинський, Волинської губернії
541 Волинська губернська тюремна інспекція м. Житомир, Волинської губернії
542 Новоград-Влинська дворянська опіка м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
543 Ворсівське влосне правління с. Ворсівка, Радомисльського повіту
545 Новоград-Волинський повітовий предводитель дворянства м. Новоград-Волинський
546 Мировий посередник 1-ої дільниці Волинського повіту м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
547 Хуторинське поштово-телеграфне відділення м-ко Краснопіль, Житомирського повіту
550 Податний інспектор 1-ої дільниці Радомисльського повіту, м. Радомисль, Київської губернії
552 Малинське волосне правління м-ко Малин, Радомисльського повіту, Київської губернії
553 Потіївське волосне правління с. Потіївка, Радомисльського повіту, Київської губернії
555 Управління Радомисльського повітового військового начальника м. Радомисль, Київської губернії
556 Коростишівська міщанська управа м-ко Коростишів, Радомисльського повіту
557 Коростишівське волосне правління м-ко Коростишів, Радомисльського повіту
558 Нянівське волосне правління с. Нянівка, Радомисльського повіту
559 Шершнівське волосне правління с. Шершні, Радомисльського повіту
560 Товариство «Волинська просвіта» м. Житомир, Волинської губернії
561 Управління Житомирської залізниці м. Житомир, Волинської губернії
562 Управління Новоград-Волинського повітового військового начальника м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
563 Іванківське міщанське правління м-ко Іванків, Радомисльського повіту
564 Волинська губернська продовольча комісія м. Житомир, Волинської губернії
565 Малинський волосний суд м-ко Малин, Радомисльського повіту
566 Радомисльська міщанська управа м. Радомисль, Київської губернії
567 Радомисльський повітовий комітет у справах по предявленню відстрочок військовозобов'язаними м. Радомисль, Київської губернії
568 Малинська міщанська управа м-ко Малин, Радомисльського повіту
569 Чуднівський римо-католицький костьол м-ко Чуднів, Житомирського повіту
570 Чуднівське волосне правління м-ко Чуднів, Житомирського повіту
571 Чуднівська міщанська управа м-ко Чуднів, Житомирського повіту
572 З'їзд мирових суддів Новоград-Волинського судово-мирового округу м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
573 Андрушівське народне училище м-ко Андрушівка, Житомирського повіту
574 Чуднівська поштово-телеграфна контора м-ко Чуднів, Житомирського повіту
575 Коровинецький цукровий завод с. Великі Коовинці. Житомирського повіту
576 Волинська єпархіальна опіка над бідними духовного звання м. Житомир, Волинської губернії
577 Радомисльське духовне правління м. Радомисль, Київської губернії
578 Церква Св. Іванна Богослова с. Троща, Краснопільської волості, Житомирського повіту
579 Св. Михайлівська церква с. Турчинівка П'ятківської волості, Житомирського повіту
580 Св. Димитріївська церква с. Бурківці, Краснопільської волості, Житомирського повіту
581 Церква Казанської ікони Божої матері с. Бабушки, П'ятківської волості, Житомирського повіту
582 Св. Михайлівська церква с. Мотрунки, Краснопільської волості, Житомирського повіту
583 Св. Троїцька церква м-ко Чуднів, Житомирського повіту
584 Хрестовоздвиженська церква с. Голіївка, Янушпільської волості, Житомирського повіту
585 Хрестовоздвиженська церква с. Дідківці, Чуднівської волості, Житомирського повіту
586 Церква Різдва Богородиці с. Носівка, Краснопільської волості, Житомирського повіту
587 Римо-католицький костьол м-ка Краснопіль, Житомирського повіту
588 Чуднівське благочиніє м-ко Чуднів Житомирського повіту
589 Св. Миколаївська церква м-ка Червоне, Солотвинської вол., Житомирського повіту
590 Хрестовоздвиженська церква м-ка Червоне, Солотвинської вол., Житомирського повіту
591 Св. Димитріївська церква м-ка Червоне, Солотвинської вол., Житомирського повіту
592 Римо-католицький костьол м-ка Чуднів, Житомирського повіту
593 Св. Покровська церква с. Горопаї, Новочорторийської вол., Новоград-Волинського повіту
594 Св. Василівська церква с. Гізівщина, Деревицької вол., Новоград-Волинського повіту
595 Св. Михайлівська церква м-ка Краснопіль, Краснопільськї вол., Житомирського повіту
596 Св. Троїцька церква с. Молочки, Краснопільської вол., Житомирського повіту
597 Волинський тюремний патронат м. Житомир, Волинської губернії
598 Губернський інспектор поліцейської варти м. Житомир, Волинської губернії
599 Кутайсов Олександр Павлович. Волинський губернатор.
600 Житомирська губернська тюрма м. Житомир, Волинської губернії
601 Махнівський повітовий суд Брацлавського намісництва Київської губернії. Бердичівський повітовий суд Київської губернії
602 Бердичівське повітове у чиншових справах присутствіє м. Бердичів. Київської губернії
603 Бердичівське комерційне училище м. Бердичів, Київської губернії
604 Бердичівська дворянська опіка м. Бердичів, Київської губернії
605 Бердичівський повітовий землемір м. Бердичів, Київської губернії
606 Бердичівський городовий магістрат м. Бердичів, Київської губернії
607 Магазин купчихи Горбунової А. А.
608 Бердичівська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної Думи комісія м. Бердичів Київської губернії
609 Бердичівська повітова у справах про вибори до 1-ої Державної Думи комісія м. Бердичів, Київської губернії
610 Бердичівська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної Думи комісія м. Бердичів, Київської губернії
611 Бердичівська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи комісія м. Бердичів, Київської губернії
612 Бердичівська повітова у справах про вибори до Державної Думи та Державної Ради комісія м. Бердичів, Київської губернії
613 Бердичівська соборна Успенська церква м. Бердичів, Київської губернії
614 Білилівське волосне правління м-ко Білилівка, Бердичівського повіту
615 Бистрицьке волосне правління с. Бистрик, Бердичівського повіту
616 Бердичівське відділення російсько-французького комерційного Банку м. Бердичів, Київської губ.
617 Бердичівський торгово-словесний суд м. Бердичів, Київської губ.
618 Бердичівська повітова земська управа м. Бердичів, Київської губ.
619 Білилівське сільське управління с. Білилівка, Бердичівського пов.
620 Ширмівське волосне правління м-ко Ширмівка, Бердичівського пов.
621 Білогородське волосне правління м-ко Білогородка, Бердичівського пов.
622 Управління Бердичівського повітового військового начальника м. Бердичів, Київської губ.
623 Бердичівська повітова поліція м. Бердичів, Київської губ.
624 Пристав 3-го стану Бердичівського повіту
625 Білилівська поштово-телеграфна контора Київської поштово-телеграфної округи м. Білилівка, Бердичівського повіту
626 Бердичівське поліцейське управління м. Бердичів, Київської губ.
627 Бердичівська міська поліція м. Бердичів, Київської губ.
628 Бердичівська поштово-телеграфна контора м. Бердичів, Київської губ.
629 Бердичівський повітовий предводитель дворянства м. Бердичів, Київської губ.
630 Мировий посередний 2-ої дільниці Бердичівського пов.
631 Бердичівська тилова евакуаційна комісія м. Бердичів, Київської губ.
632 2-ге Бердичівське повітове розкладкове по промисловому податку присутствіє м. Бердичів, Київської губ.
633 Огіївське волосне правління с. Огіївка, Бердичівського пов., Київської губ.
634 Бердичівський шкіряний завод м. Бердичів, Київської губ.
635 Товариство Бердичівського цукрово-бурякового та рафінадного заводів м. Бердичів, Київської губ.
636 Св. Покровська церква с. Бистрик, Бердичівського пов.
637 Св. Троїцька церква м. Бердичів, Київської губ.
638 Єврейська релігійна громада м-ка Вчорайше, Сквирького пов.
639 Церква Різдва Богородиці м-ка Янушпіль, Житомирського пов.
640 Римо-католицький парафіяльний костьол м-ка Ружин, Сквирського повіту
641 Римо-католицький парафіяльний костьол м-ка Любар. Новоград-Волинського пов.
642 Св. Димитрівська церква с. Чонорудка Бердичівського пов.
643 Св. Георгіївська церква м-ка Білилівка, Бердичівського пов.
644 Св. Троїцька церква м-ка Білилівка, Бердичівського пов.
645 Св. Миколаївська церква с. Халаїмгородок, Бердичівського пов.
646 Св. Миколаївська церква с. Сингаївка, Бердичівського пов.
647 Церква Св. Іоанна Богослова с. Журбинці, Махнівського пов.
648 Св. Покровська церква с. Закутинці, Бердичівського пов.
649 Церква Св. Іоанна Богослова с. Скраглівка, Бердичівського пов.
650 Хрестовоздвиженська церква с. П'ятигірка, Бердичіського пов.
651 Св. Покровська церква с. Гадомці, Бердичівського пов.
652 Анно-Зачатіївська церква с. Житинці, Бердичівського пов.
653 Церква Різдва Богородиці с. Красівка, Бердичівського пов.
654 Св. Троїцька церква м-ка Краснопіль, Житомирського пов., Вол. губ.
655 Хрестовоздвиженська церква с. П'ятигірка, Бердичівського пов.
656 Св. Успенська церква с. Нехворощ, Липовецького пов., Київської губ.
657 Св. Покровська церква с. Терехова, Бердичівського пов.
658 Пузирецьке волосне правління с. Пузирки, Бердичівського пов.
659 Св. Димитрівська церква с. Крилівка, Подоражанської вол., Київської губ.
660 Кармелітанський римо-католицький костьол с. Бердичів, Київської губ.
661 Св. Димитріївська церква с. Іванківці, Бердичівського пов.
662 Римо-католицький парафіяльний костьол м-ка Вчорайше, Сквирського повіту
663 Св. Покровська церква с. Гальчин, Житомирського повіту
664 Св. Михайлівська церква м-ка Вчорайше, Сквирського пов.
665 Св. Параскевівська церква с. Великі Низгірці, Бердичівського пов.
666 Св. Пантелеймонівська церква с. Кочмище, Сквирського пов.
667 С. Михайлівська церква с. Ягнятин, Сквирського пов.
668 Товариство Спичинецького цукрового заводу
669 Св. Митрофаніївська церква с. Миньківці Липовецького повіту, Київської губ.
670 Воздвиженська церква с. Мала Чернявка, Бердичівського пов.
671 Церква Св. Апостола Луки с. Семенівка, Бердичівського пов.
672 Церква Різдва Богородиці с. Камені, Сквирського пов.
673 Св. Покровська церква с. Плоска, Сквирського пов.
674 Церква Різдва Богородиці с. Нехворощ, Житомирського пов.
675 Стетковецьке благочиніє с. Стетківці, Янішпільської вол., Житомирського пов.
676 Бердичівське духовне правління м. Бердичів, Київської губ.
677 Св. Троїцька церква с. Слободище, П'ятківської вол., Житомирського пов.
678 Чудо-Михайлівська церква с. Маркуші, Бердичівського пов.
679 Римо-католицький парафіяльний костьол Святої Варвари м. Бердичів, Київської губ.
680 Бердичівська міщанська управа м. Бердичів, Київської губ.
681 Бердичівська слідча комісія заснована Успенською церквою м-ко Бердичів, Житомирського пов.
682 Бердичівське повітове з військової повинності присутствіє м. Бердичів, Київської губ.
683 Білилівська міщанська управа м-ко Білилівка, Бердичівського пов.
684 Бердичівські повітові земські збори м. Бердичів, Київської губ.
685 Бердичівське повітове казначейство м. Бердичів, Київської губ.
686 Судовий слідчий м. Бердичів, Київської губ.
687 Білилівська волосна позичково-ощадна каса м-ко Білилівка, Бердичівського пов.
688 Мировий посередник 1-ої дільниці Бердичівського пов.
689 Бердичівська міська управа м. Бердичів, Київської губ.
690 Бердичівський повітовий стряпчий м. Бердичів, Київської губ.
691 Бердичівсько-Липовецький з'їзд мирових посередників м. Бердичів, Київської губ.
692 Бердичівський сирітський суд м. Бердичів, Київської губ.
693 Пристав 1-го стану Бердичівського повіту
694 Бердичівська міська дума м. Бердичів, Київської губ.
695 Бердичівський нотаріус М. Д. Клинковштейн м. Бердичів, Київської губ.
696 Бердичівський нотаріус Н. Є. Мартос м. Бердичів, Київської губ.
697 Бердичівський нотаріус В. Г. Грицаєв м. Бердичів, Київської губ.
698 Корнинський цукровий завод с. Корнин, Сквирського пов.
699 Судовий слідчий м. Бердичева, Київської губ.
704 Бердичівський нотаріус І. І. Плосконний м. Бердичів, Київської губ.
705 Бердичівський нотаріус А. Ф. Платер м. Бердичів, Київської губ.
706 Бердичівський нотаріус В. В. Камінський м. Бердичів, Київської губ.
707 Бердичівський нотаріус А. А. Віленський м. Бердичів, Київської губ.
708 Бердичівський нотаріус В. І. Ігнатьєв м. Бердичів, Київської губ.
709 Бердичівський нотаріус Т. А. Погребецький м. Бердичів, Київської губ.
710 Бердичівський нотаріус Д. В. Нєбольсин м. Бердичів, Київської губ.
711 Церква Різдва Богородиці м-ка Андрушівка, Житомирського пов.
712 Св. Миколаївська церква м. Бердичів, Київської губ.
713 Миропольський повітовий суд м. Миропольє, Курської губ.
714 Фотинський Орест Авксентійович, викладач Житомирського жіночого духовного училища
715 Радомисльський городовий магістрат м. Радомисль, Київської губ.
716 Бровківське волосне правління с. Бровки, Сквирського пов.
717 Радомисльська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної Думи комісія м. Радомисль, Київської губ
718 Радомисльська міська поліція. Радомисль, Київської губ
719 Перше Радомисльське повітове у чиншових справах присутствіє м. Радомисль, Київської губ.
720 Брусилівське волосне правління м-ко Брусилів, Радомисльського пов.
721 Мировий посередник 1-ої дільниці Радомисльського повіту
722 Мировий посередник 2-ої дільниці Радомисльського пов.
723 Радомисльське повітове рекртське присутствіє м. Радомисль, Київської губ.
724 Корнинська міщанська управа с. Корнин, Сквирського пов.
725 Радомисльський повітовий стряпчий м. Радомисль, Київської губ.
726 Радомисльська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної Думи комісія м. Радомисль, Київської губ.
727 Кам'янське волосне правління с. Кам'янка, Радомисльського пов.
728 Радомисльська повітова у справах про вибори до 1-ої Державної Думи комісія м. Радомисль, Київської губ.
729 Радомисльська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи комісія м. Радомисль, Київської губ.
730 Вчорайшенська міщанська управа м-ко Вчорайше, Сквирського пов.
731 Пристав 2-го стану Радомисльського пов., Київської губ.
732 Товариш прокурора Київського окружного суду по Радомисльській дільниці м. Радомисль, Київської губ.
733 Конкурсний суд Радомисльського повіту м. Радомисль, Київської губ.
734 Радомисльський нотаріус А. К. Меленевський м. Радомисль, Київської губ.
735 Радомисльський нотаріус К. Ф. Григорьєв м. Радомисль, Київської губ.
736 Ходорківський нотаріус А. Ф. Іванов м-ко Ходорків, Сквирського пов.
737 Радомисльський повітовий землемір м. Радомисль, Київської губ.
738 Товариство Янушпільського цукробурякового заводу м-ко Янушпіль, Житомирського пов.
739 Радомисльська повітова продовольча управа м. Радомисль, Київської губ.
740 Малинська волосна продовольча управа м-ко Малин, Радомисльського пов.
741 Радомисльський повітовий мировий з'їзд м. Радомисль, Київської губ.
742 Товариш пркурора Київського окружного суду по Бердичівській дільниці м. Бердичів, Київської губ.
743 Русанівське сільське управління с. Русанівка, Радомисльського пов.
745 Кропивнянське сільське управління с. Кропивня, Радомисльського пов., Київської губ.
746 Ружинська міщанська управа м-ко Ружин. Бердичівського пов.
747 Горбулівське волосне правління с. Горбулів, Радомисльського пов.
748 Іршанське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу
749 Стремигородська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу с. Стремигород, Радомисльського пов.
750 Паволоцька міщанська управа м-ко Паволоч, Сквирського пов.
751 Колекція Талмуд-Тор м. Житомир, Житомирської обл.
752 Колекція картографічних матеріалів м. Житомир, Житомирської обл.