Архіви
Архів зовнішньої політики Російської імперії (АВПРИ)
Путівник по фондам "Архив внешней политики Российской империи" 1996 р.

Фонди

ред.
Номер Назва фонду Крайні дати
124 Малоросійські справи

Описи 124/1, 124/2. Листи оригінали українських гетьманів російським государям з різних питань, грамоти (відпустки, копії) російських государів українським гетьманам (1720-1756рр.) Грамота (копія) імп. Петра I отаману І. Заїці про Перський похід та з інших питань (1722 р.). Лист (копія) Петра I гетьману І. Скоропадському та друкований указ про заснування у м. Глухові Малоросійської колегії (1722 р.). Жалувані грамоти російських государів українським містам, монастирям та козацьким старшинам на землі та привілеї (1720-1761 рр.). Листи українських гетьманів, кошових отаманів Запорозької Січі, київських митрополитів, архімандритів монастирів канцлерам та віце-канцлерам, у Посольський наказ, Колегія зовнішніх справ (далі - КЗС), Малоросійську колегію. Листування козацьких старшин між собою (1720-1756 рр.). Листування КЗС із Сенатом, Синодом, колегіями, Малоросійською колегією, з російськими уповноваженими при українських гетьманах, з київськими губернаторами, з українськими гетьманами (І. Скоропадським, Д. Апостолом, К. Г. Розумовським), духовенством, кошовими отаманами Запорізької Січі, козацькими старшинами (1720-1781 рр.) про прикордонні справи, відносини з Польщею та Туреччиною, Кримське ханство, про установі Малоросійської колегії (1722 р.), про справу полковника П. Полуботка з товаришами (1724-1725 рр.). Про вибори українського гетьмана Д. Апостола (1727 р.), про відновлення українських прав та привілеїв (1728 р.), про утворення Нової Запорозької Січі (1733 р.), про справу Герцика (1736 р.), про обрання гетьманом гр. К. Г. Розумовського (1750 р.), про кошториси та витрати Малоросійської колегії. Справи київської секретної комісії про "Миргородського полковника В. Капніст" (1750—1760 рр.). Документи про зносини Росії з Новою Запорізькою Січчю (1762-1774 рр.). Справи про приїзди українського духовенства до Москви та С.-Петербург. Про монастирі та церкви в Україні (1720-1761 рр.). Чолобитні, прохання українців, приїзд їх до Москви та С.-Петербург, "казки" "Записки" , листи українців (світських і духовних осіб, військових, козаків, купців, селян тощо) (1720-1761 рр.) Довідки, записки та різні твори: Витяги зі справ Посольського наказу про приєднання України до Росії 1653 р. (XVIII ст.); "Розклад поштовим станціям великоросійських і малоросійських деяких міст "(1720); "Відомості про стягування різних зборів із мешканців України грошима, хлібом, салом, медом” (1722 р.); Довідки КЗС про малоросійських гетьманів (1724-1733 рр.); Довідка Московської контори на запит КЗС про приїзди малоросійських гетьманів до Москви та С.-Петербург та відпустки грошових коштів на їх утримання (1745); "Розпис воєводам, думним дворянам і стольникам, в малоросійських слобідських містах що знаходилися" (1781 р.) та ін.

1653,1720-1781