Указ Президії ВР УРСР від 22.02.1941 «Про перенесення районного центру і перейменування Ізмаїльського району, Ізмаїльської області»

Перенести районний центр Ізмаїльського району, Ізмаїльської області з міста Ізмаїла в село Шикирлі-Китай.

ВВР/1941/2
Президія Верховної Ради Української РСР
Київ: 1941
Про перенесення районного центру і перейменування Ізмаїльського району, Ізмаїльської області
Відомості Верховної Ради УРСР, 1941, № 2, с. 12.
Ведомости ВС СССР. — 1941. — № 19 (134). — 8 мая. — с. 4.
УКАЗ
Президії Верховної Ради УРСР
Про перенесення районного центру і перейменування Ізмаїльського району, Ізмаїльської області

Перейменувати село Шикирлі-Китай в село Суворове та Ізмаїльський район — в Суворовський.


Голова Президії Верховної Ради УРСР

Секретар Президії Верховної Ради УРСР

м. Київ,
22 лютого 1941 р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).