Сторінка:Грамáтка (1857).djvu/7

Ця сторінка ще не вичитана


кілько ні есть у насъ по Вкраі́ні грама́токъ и букварівъ, то всі вони́ не годя́тця намъ для пе́рвоі на́уки письме́нства, бо печа́тані не на́шою мовою, а черезъ те вся́ка дити́на до́вго ну́дитця надъ кни́жкою, по́ки на́вчттця иноязии́чні слова́ розбіра́ти, черезъ те на́довго діти зъ до́му для нау́ки одлуча́ютця, одъ робо́ти одвика́ють, псую́тця безъ отце́вського й матери́нського до́гляду, ище́ жъ за до́вгу и трудну́ нау́ку тре́ба не ма́ло й плати́ти.