Сторінка:Буковинська Русь. Культурно-історичний образок. Написав проф. др. Ст. Смаль-Стоцкий (1897).pdf/98

Ця сторінка ще не вичитана


І_ _ _ _ _А _Д

_94__ Така робота була тоді серед нашої шляхти,

можна-б сказати, досить загально розповсюдже на. Чути, що у нашої шляхти в Василеві, Бучу рові, Волоцї, Валяві, Іванківцях і т. д. подибує

ся досить богато такої переписаної „літератури“ з тих часів, та годі було доси все роздобути. Але аби мати понятє про сей рух, вистарчить познакомити ся з давною „домашною біблїоте коюц

одної

дзанів Товтрів.

нашої шляхотскої

родини

Брин

(Николая, Георгія, Теодора, Івана) з

Передусім бачимо тут на 41/2 аркушах в чвертку гарним письмом (скорописю) переписані із „Пролога“ житія сьвятих (за деякі дні місяця марта), відтак

ідуть такі лєґендарні

оповіданя,

як „Повіѕсть о едной жен'Ь, како погибе за Хри

ста ради зъ дитям своим“, „О играх и пляшу щих во дни святія“, „За человвка богатого и многогрвшного“, „О женіз, како ся богу молила“, „Како водил ангелъ єдного мужа на оном св'втв“, „0 Андреи, како б'в 7л'вт н'вмъ“, „Кано св. Макарїй умре“, „Святьій мученик Трифон како

отжене

і т. и., відтак

б'Ьса от

дщери

царя

дещо з катехизму, як

Гордїяна“,

,,О сакра

мент'в миропомазанія за царя Юлія отступникац,

„О покаяніи, о исповвди“, „0 лихоимств'в“, „0 муках чистителнихъє'. В названій на кінци статї

„0 муках чистителнихъ“, що розложена на „вопросьґ' і ,,отповвди“ мова руска, у всіх инь ших мова церковнословяньска. В осібнім маленькім зошитї (шіснайцятка) переписана (уставом) знана понайбільше у нас „Гізсторїя о рицару и о смертиц. Ось два устуІІИ

для характеристики мови і укладу:

„Былъ то

на сввт'в нвкотрьій рицаръ зъ роду славньій, въ