Сторінка:Буковинська Русь. Культурно-історичний образок. Написав проф. др. Ст. Смаль-Стоцкий (1897).pdf/94

Ця сторінка ще не вичитана


__90_ ниву. Те саме можемо сказати і про літературну дїяльність Василя Продана. Василь Продан1) родив ся 29-го січня 1809

в Суховерхові, де его отець був тодї сьвящен ником, науки покінчив 1884-го р. і став адмінї стратором, а 1836-го р. парохом Лашківки, де перебував аж до р. 1866. Сего року іменовано его руским проповідником і ексархом катедраль ним

в Чернівцях

і тоди починає

ся єго

полі

тичнонародна діяльність, в котрій спочивае все значінє Василя Продана для буковинъскої

Руси.

Він засновує товариства: Руску Бесїду (1869), Руску Раду (1870), будить, горне до купи всїх, стає в обороні прав руского народу так супроти консисториїг) як і супроти правительства, але коли знов повіяв неприхильний вітер Русинам в очи, повертає він назад до Лашківки, і звідтам,

оскілько позволяли ще сили, не перестає дбати про справи народні. Умер 16-го грудня 1881-го року. Своєю політичною дїялыіостю належить Василь Продан вже до новшого часу, але своїми письменними пробами він стоїть на тім самім ґрунтї, що его брат Гавриіл. Він написав 1836-1'0 р. вірш з нагоди вступленя на владичий престіл Євг. Гакмана (в рукописи); 1864-го р. появила ся его „Церковь ко Христу, Ода на освяіценіе катедралнія церквы въ Буковьінв въ градіѕ Чер новцахъ въ день 5 міэсяца Юлія Года 1864. 00-

чинена Василіемъ Проданомъ парохомъ отъ Лаш 1) Гл. Буковинскій М'всяцесловъ ва годъ 1882 6 сл.

стр.

¬ 2) Ваѕяіііетіся: 1)іе Ьаѕе ііеґ Зі. ог. Впіііепеіі ііі (Іеі

Вихоітіпаеі- Егибібсеѕс. Слеі-погі'іія 1891, стр. 161 сл.