Індекс:Riigi Teataja, nr. 9-10, 25 jaanuar 1922.pdf