Індекс:Armia Ukraińska - Rozkaz Głównego Dowództwa Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej - 701-007-001-175.pdf